พื้นที่ไม่เกิน 41ตร.ม. ราคา 12,490.-
พื้นที่ไม่เกิน 31ตร.ม. ราคา 9,900.-
พื้นที่ไม่เกิน 21ตร.ม. ราคา 5,900.-
พร้อมกรองฝุ่น PM2.5
พื้นที่ไม่เกิน 41ตร.ม. ราคา 17,900.-

หน้า