งานอบรมการติดตั้งแอร์คอนดิชั่น
ทางสุโขทัยธงชัยวิทยุ จัดกิจกรรมพิเศษ แนะนำการติดตั้งแอร์ฮิตาชิ เทคนิคการซ่อมและเทคนิคการอ่านสัญญาณไฟ Code Error โดย ฮิตาชิ ร่วมกับ หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ แก่ทีมงานช่างเทคนิค