ทางสุโขทัยธงชัยวิทยุ จัดกิจกรรมพิเศษ "สุโขทัยธงชัยวิทยุร่วมนำความเย็นสบาย กับโตชิบา" สัมมนาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆเรื่องการติดตั้งและการตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศรุ่นธรรมดา และเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์แก่ทีมงานช่างเทคนิค