บริษัท  ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2560  
แต่เดิมมีชื่อร้านว่า หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ เปิดดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 โดยเริ่มจากห้องแถวจำนวน 1 คูหามีพนักงานขายและบริการ เพียง 5 คน ด้วยความมุ่งมั่น และจริงใจในการขายสินค้าให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและเป็นลูกค้าที่ดีเสมอมาประกอบกับทางร้านพัฒนาใน การให้บริการและเพิ่มประเภทสินค้าเพื่อสนองความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด จนถึงปัจจุบัน หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุได้ขยายร้านค้าเพิ่มจำนวนเป็น  10 คูหาและทางร้านยังมีความมุ่งมั่นในการให้บริการและต้องสนองความต้องการสูง สุดของลูกค้าต่อไป  จึงได้ทำการขยายกิจการ จากหจก.เป็นบริษัท

ปัจจุบันบริษัท บริษัท  ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด เปิดให้บริการแก่ชาวสุโขทััย
2 สาขา ได้แก่ สาขาในตลาด(ร้านเดิม) และสาขาใหม่ล่าสุดที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
ในเดือนมีนาคม 2560 คือโชว์รูมใหม่ ถ.บายพาส  ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่และครบครันที่สุดในจังหวัดสุโขทัย

โชว์รูมใหม่ ถ.บายพาส
 89 หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 
โทรศัพท์ : 055-614945-6/แฟกซ์ : 055-614626

สาขาในตลาด(ร้านเดิม) หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ
27-29 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 055-611626,055-612148
TC Service โทรศัพท์ : 055-612025